puisi: dua lelaki

puisi: dua lelaki | muhsin dan saibung dua lelaki pada senja berbeda / duduk membatu / kepala rebah di antara dua lutut / persis di ban pelabuhan yang sama / pada kedua moncong pinisi / pada siksa yang samar [paotere: untuk kedua lelaki itu]