Rembulan Nyaris Sempurna, "Kepada Para Sahabat"

Rembulan Nyaris Sempurna, “Kepada Para Sahabat” …di luar, rembulan nyaris purnama aku sedang menimbang kenangan dalam hening sekitar aku ingin berpuisi, semacam penanda, kepadamu… (Sungguminasa, 27-02-2010) Kepada Andi Nurjaya “Saya rasa kita sepasang. Serupa tak mahir bermain di air. Hanya penggembira di meja belajar dan juga peracik canda tawa saat para sahabat lelah membaca kitab-kitab.Continue reading “Rembulan Nyaris Sempurna, "Kepada Para Sahabat"”